Till Vaken.se kan man donera saker på flera sätt. Det vanligaste är att ge donationer till vårt plusgiro 30 06 87-1 eller till vår paypal: info@vaken.se samtidigt som man skriver ett mail där man tipsar eller önskar om saker vi ska genomföra.

Tidigare projekt som genomförts med donationer är bl.a. material till manifestationer. Upptryckning av olika informations och flygblad. Utskick av AE911Truth information till svenska arkitekter, ingenjörer, politiker, musiker, kulturpersonligheter, författare, m.m.

Ett annat sätt att donera till vaken är att skänka någon sak som du själv längre inte behöver. Ibland kan det vara en lång och kostsam väg för oss att köpa vissa saker vi behöver i informationsarbete. Vi har lagt nivån ganska högt då vi vill göra Vaken mer professionellt samt att utvecklas på både gatan och på nätet. Har du saker hemma som du tror kan komma till användning så tveka inte att höra av dig. Vaken.se erhåller inga bidrag eller andra stöd än dom från privatpersoner och medlemmar.

Sänd ett e-postmeddelande med ämnet SAKER till info@vaken.se och berätta om du har något du vill skänka. Vi finns tillgängliga i många delar av landet.

Här finns en lista på saker vi söker. Tack!