Dr Jessica Rose studerar de skador som en följd av massvaccinationerna med mRNA-injektioner mot covid-19. Hon har funnit att skadorna blev synliga redan tidigt under vaccinkampanjen, men att världssamhället ändå bara sett en bråkdel när det gäller de faktiska skadorna som injektionerna har orsakat.

Jessica Rose som normalt är positiv till vacciner säger att VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), den amerikanska databasen för vaccinskador, endast lyckats samla in uppskattningsvis 1% av det totala antalet allvarliga biverkningar av mRNA-injektioner. VAERS är ett tyvärr svagt system när det gäller hur biverkningsdata hanteras, säger Rose. Hon delade därför in negativa reaktioner och bieffekter i flera kategorier såsom: neurologi, immunologi, fortplantningsorgan och hjärta-kärl. På det viset har hon skapat ett varningssystem där det ska vara lättare att se om och i så fall hur bieffekter kan kopplas till mRNA-vaccinerna.

Rose säger att de så kallade “covidvaccinerna” inte är egentliga vacciner utan snarare injektioner av genmaterial. Flera studier har publicerats, trots försök att censurera dessa, som visar att spikproteinerna i sig är mycket giftiga för kroppen. Dessa spikproteiner är kroppsfrämmande proteiner.

Rose förklarar hypotetiskt i videon varför så många som fått mRNA-injektioner drabbas av blödningar, blodproppar och immunologiska reaktioner.

Läs mer på newsvoice.se