Dr Leroy Hulsey som är chef Civil and Environmental Engineering Department at the University of Alaska Fairbanks (UAF) har några månader kvar på sin tvååriga vetenskapliga studie och simulering av World Trade Center 7 (WTC 7) som var det tredje huset som rasade i New York 11 september 2001.

Han har redan gett ett förhandsbesked om att WTC 7 inte rasade på grund av brand. En hypotes som enligt Dr Husley är en omöjlighet. Detta motsäger den officiella förklaringen av National Institute of Standards and Technology (NIST) som hävdade brand som orsak i en rapport 2008.

Uppdraget att genomföra studien har han fått av organisationen Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth) med 2600 medlemmar som kräver en ny utredning.

Videon ovan är en presentation av honom den 19 oktober inför Fairbanks avdelning för American Society of Civil Engineers (ASCE), en landsomfattande förening för ingenjörer.

palbergstrom.com, Dr Leroy Hulsey: WTC 7 rasade inte på grund av brand