Det är ingen enkel uppgift att hitta rätt i den labyrint av information vi befinner oss i. Det blir allt tydligare att massmedia och alternativ media inte arbetar för samma mål. Informationen klyvs i mitten men någon av dom måste vara närmare sanningen…

2020 har varit ett händelserikt år fram tills nu och mycket tyder på att det kommer eskalera både politiskt och psykologiskt. Det som pågår och har pågått sen början av den så kallade pandemin skulle kunna liknas en politisk och psykologisk propaganda som drivs med hjälp av massmedians maskineri som går på högsta varv. Det finns en rad faktorer som separerar människor på olika sätt såsom religion och nationer men med pandemin separeras och isoleras folket mer konkret. Vi uppmanas stanna hemma, undvika resor, hålla avstånd från varandra etc. Samtidigt ser vi fysiska åtgärder som plastskivor monteras upp vid kassorna på livsmedelsaffärer, markeringar och direktiv på golv, stolar, toaletter etc. En del nationer har infört regler om obligatorisk skyddsmask på offentliga platser och affärer. Lagar stiftas i samband med införandet för att få medborgarna att följa dessa, ofta snålt motiverade regler. Medborgare riskerar höga summor i böter om de inte efterlever regeringarnas nya direktiv.

I Sverige har det blivit obligatoriskt med skyddsmask på samtliga flygplatser i landet. Enligt Swedavia som driver flygplatserna gäller detta i terminaler och ombord på flygplanen, samtidigt diskuteras fortfarande flockimmunitet av hälsovårdsmyndigheten.

Låt oss leka med tanken att det pågår ett välplanerat arbete för att långsamt och stegvis uppnå en beteendeförändring bland människor över hela världen. Arbetet sker succesivt i etapper för att massorna inte ska reagera och protestera. Dessa små steg tar oss långsamt men säkert in i en samhällsform som liknar fascism. Det är viktigt att vara medveten om att tystnad eller likgiltighet när nya lagar och regler implementeras i våra samhällen, blir samma sak som samtycke. Om medborgare inte säger ifrån anses det som att de givit sitt samtycke. Detta medför en väldigt stor risk för utvecklingen i samhället.

Corona betyder krona på både latin och grekiska men lägger vi namnet Covid-19 under luppen så verkar det vara en förkortning. Officiellt står det för ”Coronavirus desease”. En annan potentiell och logisk förklaring till förkortningen är: C=certifikation, O=of, V= vaccinated, ID= identification.

Det är betryggande att alternativmedia existerar och att människor kan ta del av värdefull information och nyheter från andra källor. Informationen från källor som kallas alternativa går inte i linje med vad massmedia presenterar. Ett exempel är 5G som är nästa generations mobila telekommunikationsstandard. Enligt källor från alternativmedia så finns det mycket som visar på att 5G ska vara ytterst skadligt för människor och djur. Efter stora protester har en belgisk telekomoperatör stängt av 5G nätet i södra delen av landet, likaså i Schweiz på grund av hälsorisker. I svensk massmedia har det varit väldigt tyst angående detta och enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det inte någon strålskyddsmässig grund för att avstå från utförandet. De flesta kanske känner sig trygga då strålsäkerhetsmyndigheten gett grönt ljus ändå finns det anledning att ta det som alternativmedia framhäver i beaktning. Enligt en vetenskaplig studie som nyligen blivit publicerad på National Institute of helth (US NIH) så finns det allvarliga hälsorisker med strålningen från 5G. Frekvensen är annorlunda än tidigare och kallas i vardagligt tal för millimetervågor, dessa vågor arbetar på hög frekvens och det är endast millimeter mellan vågtopparna. De kan tränga in i våra celler och skada vårt DNA! Det gäller vår hälsa och trygghet, våra barns och barnbarns hälsa och trygghet. Dessutom är alternativmedia lämpligt som verktyg vid oberoende granskning av massmedia.

Etablerade digitala plattformar har sedan en tid tillbaka börjat censurera officiella inlägg om det inte stämmer överens med den globala, officiella versionen och Världshälsoorganisationens uppmaningar. De digitala plattformarna som arbetar emot svensk grundlag om yttrandefrihet försöker slippa sitt ansvar, naturligtvis, och de lyckas hittills väldigt bra då de styrs och ägs av inflytelserika personer med gemensam agenda. Youtube som ägs av gigantiska Google har enligt BBC och flera andra källor valt att ta ner videoklipp som hävdar att covid-19 och 5G har ett samband. Varför behöver en digital plattform censurera uttalanden som inte stämmer överens med den officiella versionen? Är det för att sanningen möjligen kan sippra ut? Det är också värt att nämna att flera 5G master har blivit avsiktligt antända i Storbritannien. Den lekande och numera kritiska tanken säger att det finns en möjlighet att de som sitter i högsta position försöker dölja något. Något som en del redan vet men spridning och övertygelse bland massorna kommer resultera i kraftigt ökat motstånd. Ett motstånd som omöjligtvis kan hållas tillbaka.

Vi fortsätter leka med tanken att det planeras en andra våg av covid-19, låt oss gissa till hösten/vintern 2020. Massmedia har absolut inte uteslutit ett sådant scenario, tvärtom känns det väldigt troligt. Då kommer förmodligen hårdare regler och direktioner med argument som “vi får inte göra samma misstag som tidigare”. I samband med detta kommer vaccinets efterfrågan att öka bland folket och en massvaccination planeras. Det finns en absurd idé om att placera ett nano-chip i vaccinet som ska göra det möjligt att bekräfta att en enskild individ är vaccinerad. Det är inte omöjligt att detta chip kommer användas för fler ändamål såsom identifikation och bankkort.

Kontanternas utfasning är inte längre en hemlighet, det har pågått under lång tid och Sverige är ett av de länder i världen som kommit väldigt långt i denna process. Av alla pengar som cirkulerar i landet är det en tydlig minoritet som är kontanter. Det är högst sannolikt att kontanter inom en snar framtid kommer hamna i fokus i media. De kommer anses vara en del av den så kallade smittspridningen. Många använder idag sina kort och är bekväma med det, ändå är det viktigt att valmöjligheten att betala med kontanter finns kvar, för att inte vara beroende av tekniken om den krånglar men främst för integritet och frihet. Kontanternas utfasning har varit en plan sedan länge och kommer troligtvis flätas samman med Covid-19 för att nå sin slutliga fas. Detta går i linje med det fascistliknande samhälle som långsamt potentiellt byggs upp, inte bara i Sverige utan globalt.

Det är logiskt att rädsla och stress sänker vårt immunsystem och det bekräftas också vetenskapligt. Det som massmedia presenterar dagligen kan mycket väl tänkas påverka människors stressnivå. Daglig upprepning av dödsfall, statistik och dramatik kring viruset på nyheterna skapar rädsla och oro för framtiden.

Ett chip i vaccinet. Vi skulle leka med tanken, men skulle det kunna vara så? Finns det en gnista av tvivel, ta vara på den och låt den vägleda dig. Våga ta reda på mer information och agera därefter. Som tidigare nämnt så bygger vi en framtid åt våra barn. Vi borde vara säkra på vad den framtiden innebär och därför behövs ett mycket större engagemang och kritiskt tänkande.

Manolis, En guide i coronalabyrinten
<