EU arbetar hårt för att till sommaren 2021 ha byggt upp ett resesystem som centreras runt ett digitalt covidresecertifikat, i Sverige kallat vaccinpass, så att EU-medborgare kan börja resa utomlands igen på ett normalt sätt. Certifikatet ska inte vara diskriminerande, dvs att vaccinationer inte bör vara ett villkor. Anders Ygeman är allvarligt oroad.

Målet är att göra det möjligt för alla som är vaccinerade mot covid-19, som har testats negativt med PCR-test eller kan påvisa antikroppar att få resa inom EU. De 27 medlemsstaterna kommer att besluta hur de ska använda det nya digitala gröna certifikatet.

Så kallade vaccinpass har mött motstånd från vissa EU-länder över farhågor om att de kan vara diskriminerande. Vissa hävdar att de skulle göra det möjligt för vissa minoriteter att njuta av utlandsresor utan restriktioner medan andra, som inte ses som en prioritet för vaccination, fortsätter att tvingas in i karantän. Europeiska kommissionens tjänstemän har gjort klart att de vill undvika en sådan diskriminering.

Läs mer på newsvoice.se, EU vill realisera ett covidresecertifikat (vaccinpass) sommaren 2021