Den omstridda nya frölagen i EU som skulle reglera användningen av fröer har röstats ner. Jordbruksutskottet röstade om förslaget den 11 februari och majoriteten mot förslaget var förkrossande, 37 röster för nej mot två för ja. Ledamöterna ansåg att detta skulle ge kommissionen allt för långtgående befogenheter att reglera vad som får odlas.

Efter avslaget i jordbruksutskottet kommer förslaget att granskas av Europaparlamentet. Det kommer då att avgöras ifall man ska omarbeta förslaget eller dra tillbaka det helt.

2op.se