Det är inte coronaviruset som är det största hotet för människors liv utan de restriktioner som införts på grund av pandemin och de negativa konsekvenser dessa för med sig i form av svält, fattigdom och läkemedelsbrist. Det menar Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi på Karolinska institutet.

Läs mer på nyadagbladet.se, Expert: Coronarestriktioner kan döda fler än viruset