Danska HPV Vaccin info och MX Metroxpress skriver att den expertgrupp SAG som friskrivit HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix som oskadliga visar sig vara köpt av industrin.

Den så kallade ”vetenskapliga” och rådgivande expertgruppen SAG (Scientific Advisory Group) säger sig ha undersökt 13 915 biverkningsrapporter efter HPV-vaccinationer har kommit fram till att HPV-vaccinerna kan friskrivas misstankar om att de kan vara skadliga. Detta trots att 352 av anmälningarna handlade om dödsfall.

Det visar sig vid en närmare granskning som gjorts av danska MX Metroxpress att majoriteten inom SAG får pengar från läkemedelsindustrin. Flera av medlemmarna i rådet har tom arbetat aktivt för att få ut nya vacciner på marknaden eller för att frikänna biverkningar från andra vacciner.

Läs mer på newsvoice.se