Diskussionen kring spelreklam har under en längre tid varit omtvistad. Många parter är missnöjda med den extrema oförsiktighet som casinoföretagen uppvisar när det kommer till marknadsföring. Spelmissbruk är ett stort samhällsproblem men uppmärksammas ändå ytterst sällan i reklamsegment utfärdade av till och med de största spelföretagen. Vanliga människor bombarderas konstant med erbjudanden om jackpotts, bonusar och freespins, för att inte tala om all den extra reklam som casinospelarna måste uthärda i sitt dagliga liv, oftast som en följd av specialinriktad reklam mot just dem och deras specifika spelintressen.

Den 1 Januari 2019 lanserades vad som verkligen kan komma att bli ett rejält ansiktslyft för spelbranschen, nämligen den nya spelregleringen. Den nya spelregleringen kommer bland mycket annat att förändra lagarna kring hur man som spelföretag får lov att marknadsföra sig mot sina kunder.

Samhällsdebatten lyfter problem
Det stora medieuppbådet kring den nya spelregleringen har onekligen öppnat många människors ögon för de skadliga effekterna spelreklamen kan ha. Det har liksom blivit en helt ny samhällsdebatt kring problemet, vilket förhoppningsvis kommer leda till att problemen som finns i branschen uppmärksammas mer intensivt och oftare av gemene man och således också av spelinspektionen. Faktum är att spelinspektionen förlitar sig en hel del på individuella rapporter om specifika lagbrott som företag begår, en möjlighet som det livliga debattklimatet kring frågan möjliggjort.

Företagens satsningar på reklam
Spelbolagen kommer antagligen att fortsätta investera en hel del pengar i sin reklam, speciellt när reklamen nu måste passa ett nytt regelverk. Det kommer förmodligen bli lite ekonomisk växtvärk. Däremot så kommer det öppnas många nya kanaler för reklam, som till exempel sociala medier. Så mindre reklam blir det nog inte riktigt ännu, det får man nog vänta lite på.

Det är ingen hemlighet att Sveriges stora medieföretag anser att inkomsten de får från spelbolagen är viktig. Detta då mediebolagen har under upprepade tillfällen brutit mot främjandeförbudet genom att publicera länkar som leder till utländska spelbolag. Bland dessa företag ingår bland annat Aftonbladet och Expressen. På grund av sega rättsprocesser har man inte ännu kunnat fälla företagen för lagbrottet, men med nya regler bakom sig kommer det antagligen bli lättare att vidta åtgärder.

Hur kommer det se ut framöver?
Både nya och gamla casinon kommer behöva förhålla sig till förändringarna. Spelregleringen är inte svår att förhålla sig till för ett casino internt, det svåra kommer att vara för små företag som får erbjudanden om att annonsera casinon på sina hemsidor att vara medvetna om reglerna som gäller. Den nya spellagen har ingen direkt detaljreglering på hur reklamen ska se ut, eller hur pass stor den ska vara i sin omfattning. Det enda som fastslås är att det ska tillämpas en viss grad av måttfullhet. Det är därför oerhört viktigt att detta begrepp ”måttfullhet” får prövas och tolkas i rätten så att man får ett konkret rättspraxis att förhålla sig till som företag. Det är också just därför det är svårt att säga exakt hur spelregleringen kommer påverka reklamen, då detta beror på just begreppets fastslagna definition. Till följd av hårdare reklamregler har online casinon börjat förlita sig på casino-jämförelsesajter, som exempelvis ToppOnlineCasinon, för att marknadsföra deras plattformar.

Clear Channel som exempel
Clear Channel klargjorde sina riktlinjer för spelannonsering redan i höstas 2018. Alltså deras interna riktlinjer för hur spelreklam får visas. En förändring är att max 20 procent av utrymmet som är reklamdedikerat får användas för spelreklam. Reklamformat som anses alldeles för aggressiva kommer också helt nekas. Syftet med detta är att främja ett hälsosamt annonseringsklimat, där kunden inte utnyttjas och där ett ömsesidigt förhållande av respekt utvecklas mellan konsument och företagen som annonserar. Reklamen som visas ska vara saklig och inte för aggressivt yrkande. Det ska finnas gott om utrymme för konsumenten att fatta ett logiskt beslut baserat på eftertanke. Reklam som spelar på människors känslor kommer i slutändan leda till en marknad som tar kål på konsumenterna för marginellt mer vinster, någonting som är väldigt tydligt i casinobranschen där missbruk utnyttjas i form av reklam vars syfte är att väcka människors känslomässiga sida och stänga av sin sakliga.