Den inbillade kloke: Hur den svenska debatten fastnade i en verklighetsresistent åsiktsgarderob – Del 1

censur Youtube-VD protesterade online Trumpsupportrars coronakritik med Public Service Rockefeller Foundation

Hur gick det egentligen till när debattklimatet i Sverige förvandlades till en infantil sandlåda, dominerad av människor som tycks ha fastnat i en verklighetsresistent åsiktsgarderob?

Historikern Daniel J. Boorstin hävdade en gång att det största hotet mot kunskap inte är okunskap, utan illusionen av kunskap. (1) Bevisligen finns det åtskilligt som både hög och låg genom historien tolkat som självklara sanningar men som sedan visat sig helt felaktigt. Än värre är det faktum att det i alla tider dessutom har funnits individer och grupper som ansett sig ha monopol på vad som är sant och som på allehanda sätt har slagit ner på alla dem som har varit ”oförskämda” nog att opponera sig mot deras beskrivning av verkligheten.

När den grekiske filosofen Sokrates på 500-talet f.Kr gick omkring och ifrågasatte vedertagna ”sanningar” i Aten provocerades många, inte minst inom de högre stånden. Själv ansåg han sig inte besitta några egentliga kunskaper men när Sokrates via problematiserande och frågor utmanade ”de lärde” märkte han att de inte visste vad de pratade om. Sokrates inspirerade de unga i Aten att själva leta svar genom att undersöka, analysera och dra egna slutsatser istället för att köpa färdigpackade dogmer varpå han dömdes till döden av de styrande i Aten.

Då den italienske munken Giordano Bruno i slutet av 1500-talet ifrågasatte de klassiska och allmänt vedertagna doktrinerna inom kyrkan retade det upp det katolska ledarskapet. När Bruno dessutom dristade sig att försvara astronomen Copernicus heliocentriska världsbild, att solen, inte jorden är i centrum och att planeterna kretsar runt den, fängslades han av inkvisitionen. När Bruno ändå vägrade att förneka sina övertygelser så brändes han på bål.

1847 upptäckte den ungerske läkaren Ignaz Semmelweis som jobbade på ett sjukhus i Wien att dödligheten på en förlossningsavdelning som sköttes av läkarstudenter var tre gånger högre än på barnmorskornas avdelning. Eftersom Semmelweis såg att studenterna gick direkt till förlossningsrummet från obduktionslektionerna misstänkte han att de bar med sig smitta. Han beordrade därför både läkare och studenter att tvätta sig innan de undersökte gravida.

Det ledde till att dödligheten vid Semmelweis avdelningar sjönk till mindre än 1 procent. (2)

Trots detta så ansåg många läkare att Semmelweis teorier om att baciller och bakterier på grund av bristande hygien kunde orsaka död i barnsäng bara var ett resultat av hjärnspöken. Semmelweis hånades och attackerades för sina påståenden och blev dessutom avskedad.

Semmelweis öde exemplifierar filosofen Arthur Schopenhauer´s påstående att alla sanningar genomgår tre stadier:

Först blir de förlöjligade.

Sedan blir de våldsamt motarbetade.

Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara. (3)

Den framsynte läkaren har fått ge namn åt den så kallade Semmelweisreflexen, en metafor för den reflexliknande tendensen att avvisa nya kunskaper eller bevisning som motsäger etablerade normer, övertygelser eller paradigm. (4)

I totalitära stater, vare sig vi pratar om kommunistiska som Sovjet och Kina, fascistiska som Mussolinis Italien och Francos Spanien, eller teokratiska/religiösa som i Mellanöstern, var och är det mer regel än undantag att folk tvångsmatats med det makthavarna ansett vara ”rätt” åsikter och att ”fel” åsikter har attackerats. Den holländske psykoanalytikern Joost Meerloo ansåg att det är önsketänkande att våra samhällen skulle vara befriade från sådana influenser: Merloo hävdade att denna påverkan finns överallt omkring oss både på politisk och icke-politisk nivå, och är lika farliga för den fria livsstilen som de totalitära regimerna själva:

”Varje kultur institutionaliserar vissa beteenden som kommunicerar och uppmuntrar vissa typer av tänkande och handlande för att forma karaktären hos medborgarna. Denna konstant psykiska manipulation sker ibland så till den grad att våra kulturinstitutioner tenderar försvaga de intellektuella i samhället.” (5)

Vilket för tankarna till det svenska diskussionsklimatet, där vad som närmast liknar en anti-intellektuell masspsykos tycktes växa sig starkare i takt med att samhällsproblemen ökade.

Socialpsykologen Irving Janis använde 1972 uttrycket ”grupptänkande,ett psykologiskt fenomen som inträffar när medlemmar i en grupp värdesätter konformitet och viljan att uppnå enighet högre än ett kritiskt förhållningssätt till sina egna idéer. (6) Irvin fann att gruppen eftersträvar konsensus så till den grad att realistiska värderingar åsidosetts och dissidenter tystas, varpå en omedveten inbyggd censur och önsketänkande ger en skev verklighetssyn.

Andra tydliga drag i grupptänkandet är enligt Janis en överskattning av gruppens förmågor och moral, samt trångsynthet, För dem som fastnat i grupptänkande är deras teser så intellektuellt och moraliskt självklara att varje rättänkande individ bara måste hålla med. Gruppen kan inte tåla att någon ifrågasätter eller utmanar deras hjärtefrågor. Varje person som har mage att ifrågasätta den måste därför marginaliseras, nonchaleras, hånas och attackeras.

Med andra ord: precis den teknik som politiskt korrekta åsiktspoliser i Sverige brukar använda mot kritiker av exempelvis global uppvärmningsteori, invandringspolitik eller genusteorier.

Och då har vi ändå, med undantag av högerextremisterna, inte nämnt åsiktspolisernas absoluta favoritidioter:

De så kallade konspirationsteoretikerna.

Uttrycket populariserades av CIA i mitten av 60-talet för att demonisera alla ”dårar” som hade fräckheten att ifrågasätta den officiella versionen av Kennedymordet och Vietnamkriget. Manualer skapades för hur man via media skulle misskreditera folk med ”obekväma” åsikter.

Bland annat rekommenderades följande:

”Använd propagandafolk för att besvara och vederlägga attackerna från kritiker. Bokrecensioner och artiklar är särskilt lämpliga för detta ändamål.” (7)

Efter 11 september-attackerna 2001 hördes rabiata ”realister” ivrigt tävla om att ta heder och ära av de ”foliehattar” som understod sig att ifrågasätta att de orkestrerats av en skäggig gubbe i en grotta med hjälp av ett gäng araber, samtidigt som världens främsta underrättelsetjänst och militärmakt just då råkade stå handfallna. Alla som framlade en annan teori om 9/11 än den officiella var per definition ”stollar” och sysslade enligt Erik Åsardt med ”det dunkelt tänkta.”

I debatter och artiklar kunde man se exempel på hur svenska skribenter och kritiker av den officiella 9/11 versionen klumpades ihop med högerextremister och förintelseförnekare. Argumenten från konsensusvakterna var att de kunde peka på att vissa individer i dessa extremgrupperingar också ansåg att det var något skumt med den officiella förklaringen.

Tekniken, som på engelska kallas guilt by association, (skuld genom sammankoppling) är ett vanligt sätt att försöka demonisera en person eller grupp genom att påpeka en likhet mellan dennes/deras åsikt i en fråga, med personer eller grupper som i övrigt hyser extrema värderingar. Ungefär lika logiskt som att anklaga alla fotbollsfans för vad huliganerna gör.

En annan målgrupp som attackeras med nästan samma frenesi är de som är fräcka nog att ifrågasätta påståendet att människan är huvudorsak till den globala uppvärmningen. När Peter Stilbs, en professor i fysikalisk kemi vid KTH som gör just detta, intervjuades i Sveriges Radios P1 förra året och försökte ge sin syn på saken klipptes intervjun ner till två minuter. Därefter kallades en psykolog in för att förklara varför vissa människor ifrågasätter uppvärmingsteorin. Underförstått att de som gör detta måste ha någon psykisk defekt. (8)

Att det finns över 500 publicerade vetenskapliga artiklar som på olika sätt undergräver de klimatföreställningar som ligger till grund för EUs klimatpolitik är inget som brukar påpekas i svenska massmedier. (9) Enligt rådande norm får vi utgå från att de är skrivna av tokar. ”Jag kan säga utan tvekan att jag har satt mig in i klimatet mer än de flesta människor,” säger Lennart Bengtsson, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Han är en av världens mest meriterade klimatforskare och beskriver den svenska klimatdebatten som ”helt vrickad.”(10)

Låt oss nu studera det grova våldet i Sverige.

När Sifo på Ekoredaktionens uppdrag frågade vad folk i Sverige oroade sig mest för visade det sig att kriminalitet/våld, invandring/integration och klimat/miljö hamnade högst på listan. Ekoredaktionen kallade då in en lektor i statsvetenskap som hävdade att oron för våld och invandring nog berodde på att ”det har varit mycket kring våld och säkerhet, om polisen, om gängskjutningar och liknande i medierapporteringen under en ganska lång tid.” (11)

Även om det påtalades att fler faktorer kan spela in så kan man få intrycket att det är rapporteringen i sig som är problemet och inte det faktum att våldet i Sverige har eskalerat. Lyckligtvis stämmer inte alla journalister in i konsensuskören: ”Att oron för våld och kriminalitet växer beror inte på någon ”mediebild,” skrev Sanna Rayman i Expressen. ”Folk gör helt enkelt en korrekt analys av läget.” (12) Fakta visar, som vi ska se, att så är fallet.

Sedan Brottsförebyggande rådet, (BRÅ) började föra statistik 2011 har antalet personer som dött till följd av skjutningar i Sverige mer än fördubblats. (13) Enligt Brå föll 113 personer offer för dödligt våld 2017. ”Det är den högsta nivån av dödligt våld med skjutvapen sedan detta började statistikföras,” (14) förklarade Nina Forselius som är utredare på Brå. Antalet häktade misstänkta för grovt eller synnerligen grovt vapenbrott samma år var 58 personer.

2018 hade siffran stigit till 299. (15) Fram till 12 december 2018 var antalet skottlossningar 272 och skottskadade 129. Detonerade handgranater var 18 och antalet ihjälskjutna var, trots hårdare vapenlagar och riktade insatser mot gängkriminella, fler än någonsin. ”Det påminner om någon form av krigstillstånd,” (16) sa polisens gängexpert Gunnar Appelgren.

En studie publicerad i European Journal on Criminal Policy visar att Sverige är det värsta landet i Europa beträffande sprängningar med hemmagjorda bomber och granater. Det förekommer 10 gånger mer dödligt våld mot unga män i Sverige än i exempelvis Tyskland och mord med skjutvapen ligger på 35 % jämfört med 13 i övriga Europa (17) Dessutom är det ickedödliga våldet högst i västvärlden. Användningen av sprängvapen i Sverige, handgranater och hemmagjorda bomber, saknar motstycke i Europa och Nordamerika. (18)

2018 gjorde Uppdrag granskning en kartläggning av våldtäktsdomar som visade att 58 procent av de dömda var födda utomlands. Sett till fullbordade överfallsvåldtäkter, där offer och gärningsman inte känner varandra, var siffran ännu högre. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän var födda i ett annat land och 40 procent hade varit i Sverige ett år eller mindre.

Den kartläggning som gjordes visade även att över hälften av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa, varav nära 40 procent i Mellanöstern eller Afrika. När det gäller överfallsvåldtäkter så visade det sig att 97 av 129 dömda personer är födda utanför Europa.

Kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki sparkade bakut och ansåg att det var fel att sända programmet. Han har i åratal hävdat att den typen av forskning är suspekt eftersom det enligt honom spelar främlingsfientliga krafter i händerna. Sarnecki tillstår att genetik, psykisk störning, subkultur, rättsdiskriminering och konflikt mellan ursprungskultur och ny kultur kan spela in, men pekar framförallt på socioekonomiska faktorer som orsaker till våldtäkterna

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att många av de drabbade är invandrartjejer. Som om inte det är illa nog visar en omfattande studie från Örebro universitet att 20 procent av niondeklassare i Malmö lever i vad de själva definierar som hedersförtryck. (19) Studiens initiativtagare, Nils Karlsson, ordförande i Malmös funktionsstödsnämnd, säger att samhället blundat alldeles för länge för problemen och att det kommer krävas enorma insatser. (20)

Fortsättning följer…
Av: Michael Delavante

 

Källor

(1) Daniel J. Boorstin, ”The Discoverers: A History of Man’s Search to Know His World and Himself,” Random House, 1983, (sidan 86)

(2) Cherie Winner, ”Lerner Publishing Group; Library Binding edition”, 2007,”Circulating Life: Blood Transfusion from Ancient Superstition to Modern Medicine,” Twenty-First Century Books1, 2007 (sidan 40)

(3) M. James Ziccardi, ”Portraits in Philosophy,” CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012, (sidan 83)

(4) Corinne M. Karuppan, Michael R. Waldrum, MD. Nancy E. Dunlap, ”Operations Management in Healthcare: Strategy and Practice,” Springer Publishing Company, 2016, (sidan 586)

(5) Joost Merloo, ”The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide, and Brainwashing,” The Word Publishing Company, 1956, (sidan 95)

(6) Irving Lester Janis, Groupthink: psychological studies of policy decisions and fiascoes, Houghton Mifflin, 1983. Se även: A brief history of groupthink, Kathrin Lassila, yalealumnimagazine.com, Jan/Feb 2008.

(7) COUNTERING CRITICISM OF THE WARREN REPORT: http://www.maryferrell.org/showDoc.html?docId=53510&relPageId=3&search=use_propaganda Se även: CIA and Critics of the Warren Report: http://22november1963.org.uk/cia-warren-report-critic

(8) Lördagsintervju 7 – Professor Peter Stilbs om det överdrivna klimathotet. https://www.youtube.com/watch?v=53Jm26PV-Kc

(9) Consensus? 500+ Scientific Papers Published In 2018 Support A Skeptical Position On Climate Alarm, By Kenneth Richard on 3. January 2019. http://notrickszone.com/2019/01/03/consensus-500-scientific-papers-published-in-2018-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/ Se även: KONSENSUS? – 500 SKEPTISKA ARTIKLAR 2018,2019/01/08 av Ingemar Nordin. http://www.klimatupplysningen.se/2019/01/08/konsensus-500-skeptiska-artiklar-2018/

(10) Forskaren om klimathotet: ”Ingen anledning till oro,” Expressen, 4 mar 2019

(11) Kriminalitet och våld oroar svenskarna, P4, torsdag 9 mars 2017

(12) Folk gör rätt som oroar sig för kriminaliteten, Sanna Rayman, Expressen, 10 mar 2017.

(13) Ny kartläggning av våldtäktsdomar: 58 procent av de dömda födda utomlands, svt.se, 22 augusti 2018

(14) BRÅ: Kriminalstatistik 2017, Konstaterade fall av dödligt våld. https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba62938176/1522248310076/Sammanfattning_D%C3%B6dligtv%C3%A5ld_2017.pdf Se även: Döds­skjutningarna 2017, Ola Hjalmarsson, Linnea Heppling, Hasse Burström, SVT Nyheter, 21 december 2017, Uppdaterad: 19 januari 2018.

(15) Brå: Allt fler offer för dödligt våld i Sverige, Josefine Holmqvist, Aftonbladet, 27 mars, 2018.

(16) Fler skjutna i år än någonsin tidigare, SVT Nyheter 27 dec , 2018.

(17) Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden: a Descriptive National Survey and International Comparison, European journal on criminal policy, 07 May 2018.

(18) Nyårsönskning från Malmö, P.M Nilsson, Dagens Industri, 1 januari, 2019

(19) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262572/FULLTEXT01.pdf

(20) Ny rapport: Var femte niondeklassare lever i hedersförtryck, Markus Celander Lokaltidningen, Malmö, Limhamn, 24 november, 2018.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here