USA har sedan 1970-talet utvecklat den mentala tekniken ”remote viewing” som kompletterande metod för att utöva spionage mot andra länder. Forskning och utveckling gick i slutskedet under arbetsnamnet Stargate Project och den genomfördes vid Stanford Research Institute (numera SRI International), idag ett av världens största forskningsinstitut.

Källor uppger att när Stargateprojektet lades ned 1995 flyttade hela verksamheten in på NSA på Fort Meade i Maryland där spionmyndighetens huvudkontor ligger. Bilden som 1995 lades ut inför allmänheten var att projektet visserligen gav en del resultat, men att det även fanns brister. Narrativet skapades av CIA genom att den kända skeptikern Ray Hyman fick förkasta den positiva bedömning som sammanställts av Jessica Utts, en professor i statistik.

Jessica Utts menade opartiskt redan 1995 att det var bortom alla tvivel att ”psychic functioning” är en realitet. Hon kom fram till det enbart genom att studera statistiken. Hennes rapport ”An Assessment Of The Evidence For Psychic Functioning” kan laddas ned från CIA:s hemsida. Rättshavererande skeptiker har däremot både innan och efter 1995 försökt att med alla medel förkasta forskningens resultat på extrasensorisk perception (ESP), den funktion i människans Sinne och hjärna, som möjliggör ”remote viewing”, populärt kallad  ”fjärrsyn” på svenska.

Läs mer på newsvoice.se, Forskare berättar om USA:s militära psykiska spionage och remote viewing

1 KOMMENTAR

  1. Ta och läs igenom dokumentet på CIA:s hemsida. Det som står om SRI i dokumentet är att de lades ned 1989 och efter det tog Sience Appilications International Corporation (SAIC) över det hela tills det lades ned.

    Dokumentet är mer resonerande än vetenskapligt och överdriver stort resultaten än att det bevisar att fenomenet med remote viewing finns då de inte ser någon praktisk användbarhet med det.

    Så remote viewing är inte användbart enligt CIA dokumentet. Föga överraskande i min värld.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här