Den ledande amerikanska hälsoprofilen Mike Adams meddelar att Google den 22 februari helt utan förvarning svartlistat alla sökträffar för hälsoportalen NaturalNews.com, vilket visar att Google tagit ett massivt steg för att censurera internet från nyheter som kritiserar vårdetablissemanget och lyfter fram naturliga vägar till hälsa.

Domänen som Google fortfarande släpper igenom är domänen ”natural.news”, vilken startades av Mike Adams i händelse av att Google skulle utesluta NaturalNews.com. Nu har det alltså hänt och Adams fick rätt. Andra sökträffar som är relaterade till Mike Adams som Google fortfarande redovisar är hans sajt HealthRanger.com och tex hans Facebooksida.

Läs mer på newsvoice.se

13 KOMMENTARER

 1. Google censurerar de som kommer med långgående hälsopåstående som saknar vetenskaplig grund så man kan då säga att NaturalNews saknar vetenskaplig grund d.v.s. att allt som NaturalNews kommer fram till och påstår ska även andra komma fram till som inte känner till NaturalNews.

  Det vet jag är inte något som inte alls gäller.

  • Inte sannolikt. Varför skulle de censurera hälsopåståenden som saknar vetenskaplig grund? Struntprat tror jag.

   • Därför hälsopåståenden utan vetenskaplig grund kan var precis tvärt om alltså saker som skadar din hälsa som kolloidalt silver.

    • Detta skriver Livsmedelserket:

     Silverpartiklarna i kolloidalt silver är troligen så små att de skulle kunna karaktäriseras som nanopartiklar. En sådan partikel har en storlek från en och upp till 100 nanometer (1 nanometer=1 miljondels millimeter). Kunskaperna om risker med nanopartiklar är begränsade. De reagerar lätt med andra ämnen och kan binda till bland annat proteiner och förändra eller påverka celler.

     Om något påverkar celler negativt är det skadligt.

     Det finns ingen statist över hur många som dör av kolloidalt silver.

     Det man kan få av för mycket kolloidalt silver är argyria som gör att man blir blåfärgad och det går aldrig bort.

     Sedan ser jag att statistiken från 2009 redan är förlegad då man minskat på skadorna med -15 % sedan dess vilket skulle innebära att siffran idag är ca 2550 personer och den är sjunkande.

     • Du har inte förstått artikeln. Den lägre siffran är när de enbart räknar dödsfall pga att man tagit medicinen på felaktigt vis. Om man räknar totalen så blir det ungefär 3000 människor som dör på grund av läkemedelsanvändning. Siffran på hur många som dött på grund av silver är troligtvis noll personer.

     • Du har inte förstått artikeln. Det påstods att 3000 dött av felaktig läkemedelsanvändning eller hur men den siffran borde vara 400 istället då kan man inte gå tillbaka till siffran 3000 och säga att den nu betyder något annat.

     • 400 är ungefär en sjundedel av 3000. Man baserar det på att av 49 avlidna personer som dött av läkemedelsanvändningen så är det bara 7 stycken som dött av för hög dos av läkemedlet eller av att fått felaktigt läkemedel. Alltså är det sju gånger så många som dör av läkemedel än dom som dör pga felaktig läkemedelsanvändning, Det ger siffran 3000 om året som dör av läkemedel.

      ”Den studie som påståendet baserades på visade en helt annan sak. Studien från NHV (Nordic School of Public Health) visade

      ”att av 1574 avlidna har 49 personer dött av biverkningar från läkemedel. Nu har man analyserat hur många av dessa dödsfall som kunde undvikits. Forskarna bedömer att sju av fallen möjligen kunde undvikits om läkemedel bytts ut eller dosen sänkts. Om resultaten är representativa för hela landet innebär detta att ungefär 400 personer skulle kunna räddas varje år.””

     • De skriver att ”om resultaten är representativa för hela landet innebär detta att ungefär 400 personer skulle kunna räddas varje år” Och sju gånger 400 blir 2800 vilket är på ett ungerfär 3000 personer. Sedan skrev de tidigare att av 1579 avlidna hade 49 dött av biverkningar från läkemedel men man skulle bara kunnat undvika 7 dödsfall av dessa 49 eftersom det var bara sju fall där man kunde undvikit dödsfall genom en annan medicin eller att patienten fått rätt dos. Resten av patienterna i detta fall 42 stycken dog av medicinen trots att de fick rätt dos och man kunde inte gett dom någon annan medicin istället

     • På många sidor står det att tro att 3 000 personer varje år dör på grund av felaktig läkemedelsanvändning är en spridd felaktighet som länken du angivit även tar upp att den är felaktig så ditt 7×400 vet jag inte var du fått det ifrån annat än att du hittat på det.

     • Just det. Det dör inte 3000 på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Det dör ungefär 400 människor på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Men hur många dör av läkemedel som dom intar utan att det är något fel i användningen? Den siffran är ungefär 3000 människor varje år i Sverige. Väldigt tragiskt tycker jag.
      Man skriver faktiskt där (NEPI) att att av 1579 avlidna har 49 dörr av biverkningar från läkemedel. (Fast av 49 som dött av biverkningar är det bara 7 som dött pga felaktig läkemedelsanvändning).
      Enkel matematik: om det som NEPI säger att det dör 100 000 om året totalt i Sverige. Man har undersökt 1579 avlidna. Det är 60 gånger så många som dör totalt. Då är det bara att räkna 60 gånger 50 avlidna av läkemedel så får du fram siffran 3000.

     • Du tänker fel. Om man undersöker 1579 och får fram 49 p.g.a. felaktig läkemedelsanvändning och 7 som dött p.g.a. felaktig läkemedelsanvändning är den mängden statistiskt för låg för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Man måste upp till ca 1000 skadade för att de ska bli säkert. Felmarginalen i detta fall är nämligen +2 -2 procentenheter.

     • Den lägsta siffran är väl lite osäker. Det man kan säga att det dör ungefär 3000 av läkemedel varje år. Och att fyrahundra dör av felaktig användning men där felmarginalen är stor. Kan det vara så att det kan vara mellan 200 och 600 som dör av felaktig läkemdelsanvändning? Eller vilket spann ligger det i?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här