Sedan riksdagspolitikerna klubbade igenom lagen om hemlig dataavläsning har polisen använt den fem gånger mer än som sades skulle bli fallet. Advokatsamfundet vill nu att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utreder saken vidare.

Det var för ett år sedan som den nya mycket kontroversiella lagen godkändes av regeringen, vilket är att spionprogram kan användas för att samla in information från mobiler eller liknande. För att polisen ska kunna använda metoden ”hemlig dataavläsning” behöver misstankarna om brott enligt lagen vara allvarliga och ett domstolsbeslut krävs eftersom tillvägagångssättet även erkänns vara gravt integritetskränkande.

Läs mer på nyadagbladet.se