Historien bakom Vaken.se

2
13120
vaken-manifestation

Mitt namn är Mikael Cromsjö och i denna artikel ska jag berätta lite om mig och vad som fick mig att starta vaken.se. Jag är född i Stockholm 1978 och bor nu i Portugal med fru och barn.

Mycket tidigt så upptäckte jag att saker och ting inte riktigt stämde i den värld vi lever i. Förundrad över hur mycket okunskap som fanns runtom mig, både hos vuxna i min närhet samt hos lärare och politiker, så observerade jag världen utifrån ett annat perspektiv. Jag har flera tydliga minnen från skolan där jag ifrågasatte sanningshalten av det vi lärde oss, och funderade på syftena bakom den vinklade och förenklade världsbild som vi gavs.

Som en av de första i datorgenerationen så utvecklade jag och mina vänner vår kunskap och kreativitet på egen hand framför datorerna. En av de största lärdomarna där var tron på min egen förmåga samt förståelsen av datorns osvikliga logik.

Väl på universitetet märkte jag att skolan fortfarande inte erbjöd mig det jag önskade, men ännu tydligare var min upplevelse av att så många andra elever saknade förmågan att tänka kritiskt och självständigt, och med det kom osäkerhet, rädsla och otillräcklighet.

Sökandet efter att förstå världen ledde mig till Zen Buddhism. Zen är en lära som fokuserar på direkt förståelse genom närvaro i motsats till att fylla huvudet med andras sanningar, idéer och lärosatser. Det resonerade med mitt sätt att se världen och gav mig djupare förståelse av min omvärld.

Under skoltiden arbetade jag extra som egen konsult och fortsatte framgångsrikt på den banan efteråt, med det var inte det som jag ville göra med mitt liv. Min längtan efter att väcka upp världen ur dess djupa dvala växte sig starkare och starkare.

En kväll, 2004, satte jag mig tillsammans med några vänner för att se en dokumentärfilm som jag hittat på nätet. Titeln löd: ”911: The Road To Tyranny” producerad av Alex Jones. Efter två timmar av tryckande information så lämnades vi alla i häpnad. Filmen förklarade mycket av de saker som jag så länge funderat på; hur hela världen lyckats hamna i denna djupa trans och vilket syfte det tjänade.

En vecka senare, fyllt av hårt arbete, så öppnade vaken.se för första gången. Här skapade jag en plats för sökare att mötas, studera och samla information om världens beskaffenhet i ett klimat av acceptans och öppenhet.

De följande åren dedikerade jag till att sprida samt öka min förståelse och kunskap om omvärlden, vilken kom till att sträcka sig djupt åt alla tänkbara riktningar. Mängden information som ligger dold bakom samhällets slöja är när på ofattbar.

Sedan jag startade vaken.se har den dolda kunskapen nått längre och längre in i olika delar av våra medvetanden. Nu arbetar jag med att hitta och erbjuda lösningar på våra problem genom empatisk kommunikation, meditation och andra frihetsprojekt.

Om du vill veta mer om mina projekt besök www.exoteriska.se och www.UniteAwake.com

Mikael Cromsjö
Mikael Cromsjö – Grundare för vaken.se