Hur skall Sverige försvaras?

2
1599

Ett samtal kring Sveriges försvar

– Sverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer.

– Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand.

– Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med folkligt stöd.

Samtal mellan: Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v) och Anders Björnsson, publicist och historiker.

Tid & plats: måndag 13 mars 2017, ABF huset Sveavägen 41 Stockholm

Arrangörer: ABF Stockholm, Föreningen Nej till Nato, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen, Kvinnor för fred och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Stockholm