Ideologi kontra forskning – vad är bäst för småbarnen?

förskola

Småbarn hamnar på dagis och i förskolan vid allt tidigare ålder. Idag är det vanligt att barn ned till ett års ålder får spendera dagarna med någon annan än sina egna föräldrar. Forskning visar att barn påverkas negativt av en bristande kontakt med sina föräldrar och av stress på underbemannade förskolor.

Läs mer på nyadagbladet.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here