De flesta människor investerar aktivt eller passivt genom olika fonder eller aktier, allt från hyperaktiva investeringsproffs som följer varje tick i marknaden, till väldigt passiva investerare som har några kronor i en lågrisk-fond med minimal avkastning som inte kräver något initiativtagare.

En strategi för att hitta investering är att hålla ett blött finger i luften och känna vilken riktning vinden blåser.

De extremt varma och torra vindar vi upplevde under sommaren 2018 påverkade inte bara svenska bönder utan också finansmarknaden. Det blåser ständigt politiska vindar över Europa och USA som påverkar finansmarknaderna. En väldigt proffsig och påläst investerare ges möjligheten att placera sina investeringar i medvind för positiv avkastning.

Många svenskar är mycket sportintresserade och uppskattar att spela på odds med sin sportkunskap, andra gillar att följa börsens utveckling. Tack vare digitaliseringen finns det idag många metoder att investera/spekulera ansvarsfullt med sina pengar.

maskros

Investera i varmt och torrt väder
En torr och varm sommar ger skenande priser av spannmål när skördarna blir små, vilket svenska bönder fick uppleva 2018. Anser man sig ha näsa för att spå väder kan man följaktligen investera indirekt i väderförhållanden.

Det finns en rad olika finansiella derivat som är konstruerade att spegla priser på råvarumarknader, som erbjuder individer att aktivt investera. Det ska dock tilläggas att dessa instrument kan innebära hög risk med stor hävstångseffekt, så försiktighet uppmuntras.

Svenska bönder hade inte någon rolig sommar 2018 med väldigt låg spannmålsskörd, och det är lätt att känna sympati. Spannmålsproducenterna kan i viss mån skydda sig mot svåra väderförhållanden genom att investera i en hedge utformad att ge positiv avkastning när spannmålspriserna ökar eller minskar, en riskkontroll som tar udden av extrempriser.

Investera i hårda vindar och oväder
Oljepriset drivs av en rad olika faktorer och är en råvara som följs med lupp världen över. Oljepriset bestäms främst av geopolitik, utbud och efterfrågan samt OPEC’s förmåga att kontrollera produktionen.

Extrema väderförhållanden har också en tendens att påverka oljepriset:

 • Kalla vintrar driver upp oljepriser av högre efterfrågan
 • Mexikanska Gulfen är ett oljerikt område med många stora oljeproducenter, som ibland är drabbat av mycket extremt väder som kan påverka produktionen och skada infrastrukturen, vilket påverkar oljepriset

Investera i politiska vindar
Världen är full av politiska spänningar som på många sätt tar sig uttryck i de finansiella marknaderna. Europa upplever en era med relativt hög ovisshet med många variabler som är svåra att tolka och följaktligen kan bidra med volatila marknader framöver:

 • Brexit, blir det nått av det? Swexit eller Frexit kanske? Det blåser många högervindar genom Europa som förespråkar utträde från EU
 • Gott om minusräntor i Europa utan att inflationen ökar nämnvärt
 • Euron, pallar den redan ansträngda valutan ytterligare kris?
 • Kan EU återinföra förtroendet som kompetent överordning som friktionsfritt drar i trådarna i Europa, eller är det början på en avveckling vi ser?
 • Har EU beredskap för en ny finanskris? Tidigare fanns möjligheten att kapa räntan gång på gång för att stimulera bromsande ekonomier. Idag ligger räntan inom EU runt 0% och många fall av minusränta, inte mycket spelrum för Central Banker att stimulera ekonomier genom räntesänkning. Skulle annan form av Quantitative Easing fortfarande ha önskad effekt på ekonomin inom EU?

guld

Guld brukar fungera som en barometer över politisk stabilitet, när omvärlden tolkas som osäker har guldet historiskt fungerat som en säker tillflyktsort för kapital när valutor och aktiemarknader börjar gunga. Det ska dock sägas att guld själv ses som en investering med hög risk med hög volatilitet som inte alltid infriar sitt rykte som säker tillflyktsort.

 • September 11, var en katalysator som fick guldet att börja gå från bottennivåer till rekordnivåer
 • Den Arabiska våren 2011 bidrog starkt till högre oljepriser. Krig och konflikter i Mellanöstern påverkar i hög grad oljepriset
 • Trumps vinst i amerikanska presidentvalet fick världens marknader att sprattla till av oro, trumps ivriga twitter-finger har mer än en gång fått börser världen över att sparka bakut
 • Brexi