IT-säkerhetsexperten Karl Emil Nikka är mycket kritisk till att den svenska regeringen stödjer EU:s massövervakningsförslag Chat Control 2.0. Nikka menar bland annat att argumenten om att förebygga sexuella övergrepp mot barn är uppenbara svepskäl och en ursäkt för att kunna befästa ett digitalt övervakningssamhälle där medborgarna kartläggs och kontrolleras.

Bland annat Mullvad VPN:s har pekar på att förslaget kränker grundläggande mänskliga rättigheter och integritet och bara kan jämföras med lagar i totalitära stater.

Nikka är inne på samma spår och beklagar att den borgerliga regeringen i stort stödjer lagförslaget trots skarpa varningar från bland annat Advokatsamfundet, Centrum för Rättvisa, Integritetsskyddsmyndigheten, Journalistförbundet och över 450 doktorer och professorer.

Regerings­partierna väljer till och med att gå emot sina egna EU-parlamentariker. Både Moderaterna och Liberalerna har på EU-nivå förstått vilka fruktansvärda konsekvenser som förslaget får och säger därför bestämt nej till massövervaknings­förslaget. Här på hemmaplan klingar andra toner, och de klingar falskare än någonsin. Regerings­partierna väljer nämligen att stämma in i förslags­förespråkaras kör av missvisande påståenden med en ny teknisk orimlighet”.

Läs mer på nyadagbladet.se, IT-säkerhetsexperten om Chat Control: ”Har aldrig handlat om barnen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här