Joe Rogan frågar: Bidrar du faktiskt till både dig själv och samhället eller betalar du bara räkningarna?

podcasts.joerogan.net