I detta tal klär journalisten Chris Hedges av maktetablissemanget in på skinnet och förkastar det sedan som organiserad kriminalitet.

Läs mer på newsvoice.se