Den legendariska författaren och filmregissören Jüri Lina har spenderat sitt liv med att avslöja bl a dolda maktstrukturer och hemliga sällskap. Hans böcker är vida kända i alternativa kretsar världen över.

Han berättar om hur och varför allmänheten i olika länder har blivit förda bakom ljuset och hjärntvättade samt vilka krafter som ligger bakom. En spännande upplevelse med en veteran inom sanningsrörelsen.

”Kognitiv dissonans uppstår när verkligheten kolliderar med myterna och kan övervinnas genom noggranna faktakontroller. En väsentlig förutsättning för mytbildning är att omvärlden har starkt begränsad tillgång till verklighetsbaserade fakta.

Den aningslösa allmänheten har anammat utopiska drömmar på avbetalning genom att låta sig luras av de myter som massmedierna skapat och där allt är på låtsas. I Sverige anses det olämpligt att sakligt diskutera de faktiska förhållandena i samhället för att undvika mytbildning och historieförfalskning. Därför har de allra flesta en vag uppfattning om vad som egentligen är sant och vad som är falskt. De har hamnat i konsensustrans.”