Livskonstnärerna Catherine King och Wayne Adams byggde en bosättning vid Vancouver Island som flyter fritt och endast är fastbunden med linor till land, en egen självförsörjande ö. De lever där helt oberoende från konventionella leverantörer och kommunens service.

Läs mer på newsvoice.se