Tre mikrobiologer i Sverige fann att alla testade kinesiska gurgelprov för covid-19 var kraftigt förorenade av miljontals levande mikroorganismer. Gurgelproven ska användas i svenska skolor. Provtagningsamordnare Per Sikora är inte speciellt intresserad, trots de häpnadsväckande fynden.

Bakgrunden är att föräldrar visat oro inför att låta sina barn gurgeltestas för covid-19 i skolan. Tre erfarna svenska blodanalysterapeuter med utbildning inom biomedicinsk analys och molekylärbiologi fick möjlighet att mikroskopera 17 stycken gurgelprov för covid-19 producerade i Kina.

Samtliga prov-kit var djupt kontaminerade av levande, aktiva och mobila mikroorganismer. Även levande flagellater och förmodade amöbor hittades i provtagningsvätskorna bestående av påstådd “steril” koksaltlösning avsedd för gurgling.

Syftet är att barn i svenska skolor ska gurgla vätskan och sedan spotta ut lösningen i en annan behållare. Därefter ska testet generera ett negativt eller positivt provsvar för covid-19.

Analytikerna hade även fått tag på medföljande informationsblad från sjukvårdsområde Västra Götalandsregionen (vgregion.se). Infobladet är rubricerat “Gurgelprov för covid-19” och avser ett så kallade “direkttest” från Eurofins Scientific (Eurofins.se) en av världens största laboratoriegrupper som erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser. Eurofins analyserar bla livsmedel, dricksvatten, avloppsvatten och gurgelprover. Omsättningen låg 2008 på 633 miljoner Euro. Antalet anställda är ungefär 10 000 personer fördelade i 37 länder.

Producent av de salina lösningarna för gurgelprov är Wuxi NEST Biotechnology Company i Wuxi, Jiangsu, Kina, en stad cirka 40 mil från Wuhan.

Per Sikora regional provtagningsamordnare är inte speciellt intresserad av fynden

Mikrobiologerna som upptäckte kontamineringen ringde upp Per Sikora som är regional provtagningsamordnare för sjukvårdsområde Region Västra Götaland (VGR) och koordinator på Genomiskt medicincentrum Väst ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin, SciLifeLab och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Per Sikora visar dock inget större intresse inför de spektakulära fynden. Inte ens när blodanalytikerna påpekar att sjukvårdsregionen utför varken analyser eller stickprov av provlösningarna reagerar Per Sikora med förvåning.

Läs mer på newsvoice.se