På en nordisk klimatkonferens i Mölndal den 16-17 februari framgick att Solens magnetiska aktivitet nu är lika låg som under Lilla Istidens kallaste perioder med missväxt och nöd. På konferensen redovisade 15 kvalificerade talare från fem länder aktuella rön och observationer.

Den danske rymdforskaren professor Henrik Svensmark visade hur växlande solmagnetism i samspel med inkommande kosmisk strålning i miljontals år påverkat Jordens klimat med effekt på molnbildning och nederbörd.

Den amerikanske solarfysikern dr. Willie Soon redovisade hur solsystemets planeter påverkar solens aktivitet med effekt på klimat och väder.

Läs mer på nyadagbladet.se, Klimatforskare varnar för kallare klimat