Under presidentkampanjen kunde vi se hur de stora nätjättarna och ägarna bakom medier bedrev en censur och en propagandakampanj mot Donald Trump.

Den traditionella kampen mellan höger och vänster är idag inte av större betydelse. Kampen idag gäller motsättningen mellan globalisternas intressen och de nationella intressena.

Vi har kvar politiker som väljs i allmänna val samtidigt som det är uppenbart att politikerna har kommit att mer eller mindre helt bli styrda av de internationella finansintressena. Det finns ett antal exempel på politiker som har blivit mångmiljonärer efter att de har lämnat den politiska sfären och blivit anställda av internationella banker.

Politikerna pressas också i denna riktning genom att medierna är helt styrda av samma finansintressen.

Annie Lööf är ett utmärkt exempel på hur finansintressena genom sina organisationer dvs Bilderberggruppen, World Economic Forum m.fl har påverkat den svenska politiken vilket sedan ledde fram till Januariöverenskommelsen som har gått helt emot väljarnas avsikt.

Oligarkin som ligger bakom de internationella finansintressena har satt i system att skapa en rädsla hos befolkningarna i olika frågor. Under många år har det gällt i klimatfrågan. En annan fråga som har använts för att skrämma upp befolkningarna gäller pandemier där Svininfluensan resulterade i en omfattande vaccinering trots att det var ett mycket litet antal som blev smittade.

World Economic Forum hade tillsammans med bl.a. Bill Gates under 2019 en generalrepetition inför en kommande pandemi . Under 2020 kom sen den smitta som kallas covid-19.

Den har använts för att skrämma folk till underkastelse med användande av munskydd trots att en stor dansk studie har visat att munskydd inte har någon effekt för att skydda bäraren

FN är inte alls en oberoende organisation utan är skapad av dessa finanskretsar.

World Economic Forum har lanserat det man kallar ”The Great Reset” som initieras och drivs på av coronapandemin. Detta handlar om att styra om ekonomin så att internationella jätteföretag får ännu större inflytande.

De driver ett antal frågor bl.a. att vi inte ska äga något. Vi ska istället hyra våra bilar, bostäder och annat. Tillgångarna ska istället ägas av bolag och banker vilket gjort att människor blir mindre oberoende.

En annan punkt är att varor ska levereras direkt från nätverksföretag vilket innebär att småföretag och entreprenörer går under. Detta förstärker den utveckling som pågår där de rikare blir allt rikare.

Ett annat mål är att vi ska vara helt beroende av banker för våra transaktioner och inte kunna använda kontanter. Den som är misshaglig riskerar att få sina konton avstängda och inte kunna handla.

En ytterligare fråga som World Economic Forum tar upp är att vi ska inte längre äta kött som att det skulle vara skadligt för miljön och klimatet vilket inte är sant. En återgång till betande vore bra för både klimat och miljö.

Men detta ligger inte i de stora livsmedelsbolagens intresse utan de har bättre lönsamhet i föda med billiga råvaror. Därför har man drivit igenom råd som innebär att man inte ska äta kött och andra animaliska produkter. Vi människor har genom historien levt på animaliska produkter. De felaktiga råden om att inte animaliska produkter har lett till en kost som ger metabola sjukdomar i en sådan omfattning att Lars Bern liknar detta vid en pandemi, en metabol pandemi.

World Economic Forums vision är att kött istället för att komma från djur ska produceras på konstgjord väg i stora fabriker vilket ska slå ut småjordbruk.

En ytterligare fråga som drivs från globalisterna är påståenden om att det ska uppstå miljardtals klimatflyktingar och att vi måste öppna våra samhällen för att ta emot dessa. Orsaken till dessa flyktingströmmar skulle vara klimatförändringar enligt globalisterna vilket är helt osant. Sett i stort finns inga klimatflyktingar. Det finns personer som tvingas flytta på grund av miljöproblem och erosion men den orsak Lars Bern pekar på är att de globala livsmedelsbolagens storjordbruk har gjort många människor arbetslösa i dessa länder. Detta är den viktigaste orsaken till migrantströmmar enligt Bern.

Det handlar om att all ekonomisk aktivitet i vårt samhälle ska flytta från små företag till stora internationella bolag. Coronapandemin har drivit på detta genom att alltmer säljs på nätet vilket flyttar intäkterna från små lokala bolag till nätjättar som Amazon.
Globalisterna understödjer denna utveckling genom den påverkan som ges i de medier som de också kontrollerar.

Lars Bern konstaterar att ”The Great Reset” som lanseras av World Economic Forum i samrbete med FN är ett angrepp på vår frihet och våra möjligheter att starta och driva affärsverksamhet.

swebbtv.se, Lars Bern beskriver agendan med corona och The Great Reset