Fler än sex av tio svenskar vill att Sverige fortsätter att utreda den mystiska Estoniaförlisningen och genomför nya Estoniadykningar för att få fram ny information om vad som egentligen inträffade.

Novus har gjort en opinionsundersökning på uppdrag av skattefinansierade SVT där 1061 personer fick frågan ”tycker du att Sverige bör fortsätta utreda Estoniakatastrofen genom nya dykningar vid vraket eller tycker du inte det?”

Läs mer på nyadagbladet.se