Vapnen som Sveriges regering avsatt till Ukraina har nu kommit fram. Även om riksdagen nästan var eniga i beslutet är det svenska folket inte det. Endast 39 procent ansåg att det var rätt beslut att skicka vapen till landet.

Nyligen beslutade regeringen att skicka vapen och annat krigsmateriel till Ukraina. Det handlade om 135 000 fältransoner mat, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd, 5 000 pansarskott samt 500 miljoner kronor från statskassan.

I riksdagen var alla partier överens om att skicka vapen förutom Vänsterpartiet som stod utanför och ansåg att man inte bör genomföra leveransen.

Läs mer på nyadagbladet.se