I debatten om vaccinernas farliga biverkningar har det mest utåt förts en diskussion om AstraZenecas vaccin – efter att en del läkare i exempelvis Norge har misstänkt ett samband mellan blodförändringar – en del till och med letala.  Men i den offentliga mediala redovisningen saknar helt beskrivningar om biverkningar från exempelvis Pfizers mRNA genmodifierade experimentbehandling, som inte ens uppfyller kraven på att kallas vaccin.  Där hade fram till den 31 mars 135 misstänkta dödsfall inrapporterats till Läkemedelsverket. Det verkliga antalet skulle kunna vara betydligt större. Här vågar vare sig vi eller Läkemedelsverkets enhetschef Veronica Arthursson uttala sig om hur stor underrapporteringen är.  Den som avgör huruvida det föreligger ett samband är rapportören själv – det finns inga snäva direktiv om att skadan/dödsfallet ska inträffa efter ett visst antal dagar.

Motsvarande dödsfallsrapporteringar för  AstraZeneca rör sig om 5 rapporterade dödsfall och för Moderna är dödsfall som biverkan 8 stycken. Alltså har Pfizers Comirnaty ensamt noteras för 10 gånger så många dödsfall i Sverige som Modernas och AstraZeneca tillsammans fram till utgången av mars. OBS Antalet dödsfall registreras omgående i statistiken, medan det kan föreligga en viss eftersläpning i handläggningen av övriga biverkningar pga arbetsbelastning hos MPA.  Detta avspeglas inte det minsta i massmedias behandling av frågan.

Ingemar Ljungqvist,
Frihet Sverige, ansvarig för mediafrågor.  Tel  018 25 70 79

Dödsfallen finns registrerade i respektive pdf-fil för de olika ”vaccinerna”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här