Mysteriet med massdöd av bin är löst

5
8007
bi

I USA och Europa dör bin över stora arealer. Den mystiska massdöden har nu fått en förklaring. Två olika forskargrupper, en från det brittiska University of Stirling och en från ”Institut national de la recherche agronomique” (INRA) har oberoende av varandra dragit slutsatsen att två typer av pesticider dödar honungsbin och humlor.

Utan bina finns inga som kan pollinera fruktträd, blommor och andra växter. Naturen kan inte fungera utan de surrande insekterna.

Svaret på gåtan har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science och är framtagen av två olika forskargrupper. Dessa har genomfört undersökningar på insektsmedel som används i Danmark. Det är de skenbart ofarliga lantbrukskemikalierna Imidakloprid och Thiamethoxam som dödar bina, skriver Videnskab.dk.

Läs mer på tv-helse.se