En grupp experter som förra året var inbjudna att tala i EU-parlamentet i Bryssel av den franska ledamoten för de gröna Michèle Rivasi hindrades från att göra detta. När de sedan villa tala i Paris hindrades man av borgmästaren. Samma sak i London.

Gruppen består av Dr Stefano Montanari och hans fru Antonietta Gatti, experter på nanopatologi (patologi) som driver ett välkänt laboratorium i Modena Italien. I detta fall för studier av partiklar i vacciner. De har funnit att vacciner inte är rena utan innehåller nanopartiklar bl a av bly, stål och titan.

Andra var Dr Andrew Wakefield som felaktigt pekats ut som fuskare trots välkänd fakta som friskriver honom från fusk. Mer anmärkningsvärt är att nobelpristagaren Luc Montagnier också ingick i gruppen.

Enligt Dr Montanari får han en tid innan mötet i Bryssel besked av en anonym person att det hela är avbokat. Michèle Rivasi meddelar att så inte är fallet. En tid efter det får han ett nytt besked som säger att det kommer ske ett attentat. Italienska hälsoministern Beatrice Lorenzin ber samtidigt parlamentet att ställa in mötet vilket man gör. Rivasi kan inget göra då hon överges av sina partikamrater i de gröna och ”hotas” (Dr Montanaris ord) att inte genomföra arrangemanget.

Man lyckas dock hitta alternativa platser. I Bryssel hyr Rivasi en biograf. Där fanns också beväpnade vakter. Om det är på hennes initiativ framgår inte men Dr Montanari tycker det hela är komiskt eftersom det bara handlar om ett möte av medicinsk karaktär.

På mötet ska Luc Montagnier talat om sambandet mellan vaccin och autism. Han berättar om alarmerande beräkningar som visar att år 2032 kommer vartannat barn i USA ha autism. I Europa går det inte att göra denna typ av beräkningar eftersom man av någon anledning inte sammanställer data kring autism på samma sätt, påstår Dr Montanari. Vidare hävdar han att det är ”förbjudet” att göra studier kring vacciners säkerhet.

Dr Montanari är positiv till vaccin men vill att de ska vara rena och säkra. Varför detta skulle motarbetas är svårt att förstå annat än om det finns något att dölja.

Han benämner episoden som ”Sista tangon i Bryssel”. De har nu slutat granska vaccin efter hot om att andra uppdrag är i fara.

palbergstrom.com