Amerikanska justitiedepartementet kommer lämna över dokument till House Committee on Oversight and Government Reform relaterade till Operation Fast and Furious. En så kallad sting-operation under Obama och dåvarande justitieministern Eric Holder som handlade om vapensmuggling till Mexiko vilket bland annat resulterade i gränspolisen Brian Terrys död 2010, flera mexikaners död samt att relationer länderna emellan skadades.

palbergstrom.com