Krigsherren Obama fick Nobels Fredspris 2009 och i år får Europeiska Unionen det. Vilka bli härnäst, Monsanto och Frankenstein?! Finansexperten Max Keiser ger sin syn på det hela för TV-kanalen Russia Today.

rt.com