Sedan HPV-vaccin lanserades har det kommit flera rapporter om biverkningar och skador runt om i världen nu senast i Sydkorea och Japan. Detta är några publicerade fallbeskrivningar: