En ny studie från USA tillsammans med annan data visar att det är relativt säkert att hävda ett samband mellan vaccin och autism gällande amerikanska barn. Svenska politiker måste vakna för vart vi är på väg och tänka om kring vaccin.

En ny pilotstudie under ledningar av Dr Anthony Mawson undersökte hälsan bland vaccinerade respektive ovaccinerade barn mellan 6-12 år i Florida, Louisiana, Mississippi och Oregon USA.

Vaccinerade barn hade mycket högre risk för att drabbas av olika sjukdomar. Risken för autism och adhd var 4,7 gånger högre. I genomsnitt var risken 3,7 gånger högre för vaccinerade än ovaccinerade barn att drabbas av någon av de undersökta sjukdomarna.

Vaccinerade barn hade också signifikant högre risk för att drabbas av immunrelaterade problem än ovaccinerade. Risken för allergisk snuva var hela 30 gånger högre. För andra allergier ökade risken 3,9 gånger och eksem 2,4 gånger hos vaccinerade barn.

Inte oväntat hade ovaccinerade barn 4-10 gånger högre risk för att drabbats av vattkoppor, röda hund och kikhosta. Men samtidigt hade de lägre risk för att drabbas av öroninflammation och lunginflammation.

Visserligen är detta en pilotstudie som bygger på undersökningar via formulär men ger ändå en fingervisning. Sammantaget kan man konstatera att resultatet stämmer överens med andra liknande undersökningar som ger att ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade barn.

I vanlig ordning ”debunkas” studier som dessa av personer som är okritiskt pro-vaccin och visst kan de ibland ifrågasättas i detaljer och upplägg men inte om man ser vart resultatet pekar och den större bilden. Om inte annat borde myndigheter utföra en oberoende undersökning av sjuka barn som blivit vaccinerade för att garantera att vacciner är säkra och effektiva. Detta har aldrig gjorts.

Enligt visselblåsaren Dr William Thompson vid CDC (amerikanska folkhälsomyndigheten) känner myndigheten till att vaccinet för MPR (mässling, påssjuka och röda hund) ökar risken för autism, speciellt bland svarta barn, något man försökt dölja.

”The omitted data suggested that African American males who received the MMR vaccine before age 36 months were at increased risk for autism.”
–Dr William Thompson

Det finns en lång lista på data och vittnesmål från föräldrar som stöder sambandet mellan vaccinering och autism men som tyvärr negligeras av myndigheter och politiker.

Även om förhållandena är annorlunda i Sverige med färre doser av vacciner och andra faktorer kan USA fungera som modell för en möjlig utveckling. Läget är katastrofalt. Idag har 1 av 68* amerikanska skolbarn autism. Detta är oomtvistad fakta. Beräkningar visar att den siffran kommer vara 1 av 2 år 2030.

USA går mot en långsam och plågsam död som produktiv nation eftersom framtidens amerikaner antingen kommer ha autism eller behöva ta hand om andra som har det. Inte så svårt att räkna ut vad det innebär. Sverige riskerar samma utveckling om vi tar efter deras extrema vaccinpolicy.

Pilot Comparative Study on the Health of Vaccinated and Unvaccinated 6-12 Year Old US Children (PDF)

Relaterat

Reality Check CDC Scientist Admits Data of Vaccines and Autism Was Trashed

Increased Risk of Noninfluenza Respiratory Virus Infections Associated With Receipt of Inactivated Influenza Vaccine

Studies Prove Without Doubt That Unvaccinated Children Are Far Healthier Than Their Vaccinated Peers

Peer Reviewed Papers Support Findings

* från 2012, sannolikt lägre idag

 

Originaltext: palbergstrom.com