Enligt en ny studie ”No experimental evidence for the significant anthropogenic climate change” av Jyrki Kauppinen och Pekka Malmi vid Turku Universitet i Finland är det molnformationer och inte mänsklig CO2 som är orsak till klimatförändringarna.

”IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude largerthan our sensitivity 0.24°C.  Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.”

Detta är i linje med vad den danska fysikern Henrik Svensmark länge hävdat, att solens aktivitet och kosmisk strålning skapar moln som styr klimatet.

Hans teori får nu stöd av konkreta bevis från forskare vid Kobe Universitet i Japan ”Winter monsoons became stronger during geomagnetic reversal”.

”The umbrella effect caused by galactic cosmic rays is important when thinking about current global warming as well as the warm period of the medieval era”

De har studerat sediment från Gobiöknen och kommit fram till att vid jordens polskifte för 780 000 år sedan ökade den kosmiska strålningen vilket skapade låga moln och gjorde vintermonsunen starkare.

Solen är just nu på väg mot svagare aktivitet än på 200 år. Flera forskare tror detta kommer innebära en situation liknande lilla istiden med lägre temperaturer som följd. Sedan 2016 har medeltemperaturen sjunkit (UAH och RSS).

I tillägg har jordens magnetfält under en längre tid varit ostadigt och i förändring vilket kan tyda på att vi är på väg mot ett polskifte.

Solminimum och möjligen jordens magnetfält då allt är elektromagnetism påverkar jetströmmarna med större vågor vilket kan förklara de kraftiga svängningarna i vädret vi sett på sista tiden. Det kan även förklara kraftig nederbörd, torka och fler skogsbränder.

Det kan inte uteslutas att vi trots allt kommer se mindre is på jorden. Förändringar på solen och jordens inre kan leda till ökad seismiskt aktivitet. Smältande is på Antarktis kan vara ett tecken på det.

Med ny kunskap om solen, kosmisk strålning, magnetfält, jordens inre och studien från Finland samt att inget av det IPCC sagt ska hända har hänt borde teorin om koldioxid so