Enligt en ny studie ”No experimental evidence for the significant anthropogenic climate change” av Jyrki Kauppinen och Pekka Malmi vid Turku Universitet i Finland är det molnformationer och inte mänsklig CO2 som är orsak till klimatförändringarna.

”IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude largerthan our sensitivity 0.24°C.  Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.”

Detta är i linje med vad den danska fysikern Henrik Svensmark länge hävdat, att solens aktivitet och kosmisk strålning skapar moln som styr klimatet.

Hans teori får nu stöd av konkreta bevis från forskare vid Kobe Universitet i Japan ”Winter monsoons became stronger during geomagnetic reversal”.

”The umbrella effect caused by galactic cosmic rays is important when thinking about current global warming as well as the warm period of the medieval era”

De har studerat sediment från Gobiöknen och kommit fram till att vid jordens polskifte för 780 000 år sedan ökade den kosmiska strålningen vilket skapade låga moln och gjorde vintermonsunen starkare.

Solen är just nu på väg mot svagare aktivitet än på 200 år. Flera forskare tror detta kommer innebära en situation liknande lilla istiden med lägre temperaturer som följd. Sedan 2016 har medeltemperaturen sjunkit (UAH och RSS).

I tillägg har jordens magnetfält under en längre tid varit ostadigt och i förändring vilket kan tyda på att vi är på väg mot ett polskifte.

Solminimum och möjligen jordens magnetfält då allt är elektromagnetism påverkar jetströmmarna med större vågor vilket kan förklara de kraftiga svängningarna i vädret vi sett på sista tiden. Det kan även förklara kraftig nederbörd, torka och fler skogsbränder.

Det kan inte uteslutas att vi trots allt kommer se mindre is på jorden. Förändringar på solen och jordens inre kan leda till ökad seismiskt aktivitet. Smältande is på Antarktis kan vara ett tecken på det.

Med ny kunskap om solen, kosmisk strålning, magnetfält, jordens inre och studien från Finland samt att inget av det IPCC sagt ska hända har hänt borde teorin om koldioxid som orsak till klimatförändringarna rimligen kunna läggas på hyllan eller rent av skrotas.

Originaltext: palbergstrom.com, Ny studie visar att klimatförändringarna inte beror på mänsklig CO2

Relaterat

Spotty coverage: Climate models underestimate cooling effect of daily cloud cycle

Part of the Pacific Ocean is not warming as expected, buy why?

NASA: Solar Minimum is Coming

A ’Mini Ice Age’ Is Coming in The Next 15 Years

Solar activity predicted to fall 60% in 2030s, to ’mini ice age’ levels: Sun driven by double dynamo

Is a mini ICE AGE on the way? Scientists warn the sun will ’go to sleep’ in 2030 and could cause temperatures to plummet

Earth’s Rotation Is Mysteriously Slowing Down: Experts Predict Uptick In 2018 Earthquakes

Earth’s Magnetic Field Is Weakening And We Don’t Know Why

Earth’s Magnetic Field Is Weakening 10 Times Faster Now

New Study Shows How Rapidly Earth’s Magnetic Field Is Changing

Adjust your compass now: the north pole is migrating to Russia

Earth’s Impending Magnetic Flip

Sun’s Magnetic Field May Impact Weather And Climate: Sun Cycle Can Predict Rainfall Fluctuations

Earth’s magnetic field is important for climate change at high altitudes

Are there connections between the Earth’s magnetic field and climate?

Quantification of the Diminishing Earth’s Magnetic Dipole Intensity and Geomagnetic Activity as the Causal Source for Global Warming within the Oceans and Atmosphere

NASA Sees Climate Cooling Trend Thanks to Low Sun Activity

Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber

Cosmic-solar radiation as the cause of earthquakes and volcanic eruptions

Molten iron river discovered speeding beneath Russia and Canada

Earth’s Rotating Inner Core Shifts Its Speed

RT Deutsch Exklusiv zum Klimawandel: Prof. Dr. Kirstein ”CO2 ist harmlos”

Decreased global rainfall during the past Ice Age

Klimatförändringarna beror sannolikt på naturliga förändringar med moder jord och i vårt solsystem

Varning för Gretas budskap

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här