I helgen samlades människor i Köpenhamn nya protester mot landets hårdnande coronarepression och för att visa sitt missnöje mot landets makthavare och hur det danska folket är på väg att förlora sina medborgerliga fri- och rättigheter.

Demonstranterna samlades vid Frederiksberg i Köpenhamn för att kräva att de strikta coronarestriktionerna tas bort och att det danska samhället återgår till det normala.

Enligt dansk media var det det anonyma nätverket ”Men in Black” som stod bakom protesterna – en grupp som säger sig kämpa för frihet för det danska folket och mot förtryck och repression.

Läs mer på nyadagbladet.se