Historien bakom Bitcoin

bitcoin Handla Bitcoins

Bitcoin är en av de allra första så kallade kryptovalutorna. Med det menas att det är en decentraliserad valuta som inte kontrolleras av någon stat eller någon myndighet. Valutan är helt i händerna på användarna och värdet bestäms bara av vad någon är beredd att betala för ett mynt. Det innebär också att det inte finns någon som är beredd att vid varje tillfälle lösa in det mot ett värde, utan för att sälja ditt krypto måste du själv hitta en köpare. Hur fungerar då valutan, och hur har den uppkommit? Det ska vi reda ut i den här artikeln.

Bitcoin uppfinns

Första gången Bitcoin gjorde väsen av sig var 31 oktober 2008 då webbplatsen bitcoin.org registrerades. Innan dess var kryptovalutor ett helt okänt fenomen, och det skulle dröja ungefär ett år innan the bitcoin evolution drog igång på allvar. Bitcoin, liksom de flesta andra kryptovalutor, använder sig av så kallad blockchain-teknologi där nya mynt ”grävs fram” (mining) av användare världen runt. En sak som är tänligen unikt för Bitcoin är att det finns en övre gräns på hur många som kan minas, 21 miljoner. Det blir också svårare och svårare att producera nya mynt ju närmare den gränsen vi kommer.

Den, eller de, som skapade konceptet och koden bakom Bitcoin kallar sig för Satoshi Nakamoto. Vem som döljer sig bakom aliaset är fortfarande okänt och Nakamoto lämnade Bitcoin-projektet 2010. Då hade hens kontomynt värda närmare fyrahundra miljarder svenska kronor som än idag står orörda på kontot. Nakamoto skrev också ett manifest gällande kryptorörelsen där han utgår från den österrikiska nationalekonomiska skolan och kritiserar konceptet med Fiat-valutor. Nakamotos grundidé är att en valuta är ett för kraftfullt verktyg för att kontrolleras av en stat. Det är något som gjort att många libertarianer och anarkister har lockats till att använda Bitcoin.

Bitcoin fram till nu

Bitcoin blev snabbt populärt, delvis på grund av (eller tack vare) att det är en svårövervakad valuta. Den förvaras elektroniskt i ”plånböcker” och transaktionerna sker elektroniskt och krypterat mellan användare på ett sätt som myndigheterna får kämpa för att övervaka. Det är ett populärt sätt att överföra pengar på det som brukar kallas för the dark web, där det handlas med vapen, narkotika och annat illegalt. Även om det var där det började finns det dock idag inget tveksamt med att använda Bitcoin, utan det är något som börjar poppa upp i fler och fler välbalanserade investeringsportföljer som ett sätt att bredda risken.

Bitcoin är en högriskinvestering eftersom kursen varierar mycket. Det som gör den intressant för de som har ett hedgefondstänk i sina investeringar är att den inte rör sig parallellt med börsen. När börsen går ner sjunker de flesta aktier, men Bitcoin kan mycket väl gå åt motsatt håll. Volatiliteten innebär att det gått att tjäna mycket på kortsiktiga tradingstrategier. Det har också skapats terminsinstrument där du kan köpa värdepapper knutna till bitcoinkursen utan att äga några faktiska mynt. Det vi kan läsa ut av det är att Bitcoin definitivt är en etablerad valuta och att sannolikheten för att den kommer leva kvar är stor.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here