Oliver Stone känd som regissören bakom storfilmer som Plutonen, Wallstreet, JFK, Nixon och Snowden säger att det massövervakningsprogram som NSA leder primärt handlar om informationskontroll, inte om att fånga terrorister. Han säger även att massmedia fokuserar för mycket på personen Snowden snarare än på betydelsen av hans avslöjanden.

“People don’t understand what he did,” säger Stone. “The datamining that we are doing as a country was missed by the general public. They think it’s about their iPhone only, or their computer. But it’s a small part of the equation.”

Läs mer på newsvoice.se