Pål Bergström – filosof och tänkare

Pål berättar kring sina tankar om nutidens skeenden. Pål skriver på sin hemsidapalbergstrom.com om bland annat 911 truth, vaccin och falskflaggterrorism.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here