Docent i neurovetenskap och chef vid enheten för experimentell dermatologi på Karolinska institutet i Stockholm. Han har en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi. Professor Olle Johansson har varit med och författat ett stort antal vetenskapliga originalarbeten, översiktsartiklar, bokkapitel, till exempel i tidskrifter såsom Science och Nature. Han har disputerat för medicine doktorsgrad vid Karolinska institutet.

Bland Olle Johanssons forskningsarbeten märks:

Exponering av hud på kort avstånd från bildskärmar. Redan efter 4 timmar kunde noteras hudförändringar hos vissa av försökspersonerna. Efter 24 timmar hade dessa återgått till det normala.

Han har även forskat om sambanden mellan utbyggnaden av FM-radionätet och mobiltelefonnäten och hudcancern Malignt Melanom.

nyatider.nu, Professor Olle Johansson om faran med wifi och mobiltelefoni