I ett nytt utspel skriver Alice Bah Kuhnke att “demokratin är hotad” och att man därför måste skjuta till 50 miljoner kronor för att öka valdeltagandet. Främst vill man satsa på fler röster i bidragsberoende områden som tenderar rösta rödgrönt.

Det är i en debattartikel i SvD som Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), menar att Sveriges demokrati nu är “hotad” och att väljare skall mobiliseras med hjälp av skattemedel inför höstens val.

Läs mer på nyadagbladet.se