En namninsamling behöver din hjälp. Ta några sekunder och skriv under så att familjen Johansson kan få tillbaka sin son. Namninsamlingen begär att svensk TV (Kalla Fakta, Uppdrag granskning m.fl.) uppmärksammar fallet Dominic Johansson som 7 år gammal fördes bort av svensk polis och placerades i fosterhem utan föräldrarnas medgivande eller vetskap. Orsaken var att de hade valt att hemskola sin son.

[Skriv under här] Klicka på läs mer för ytterligare information och hjälp familjen att få tillbaka sin son.

Why this is important
HIGHLIGHT THE CASE OF DOMINIC IN SWEDISH MEDIA!
(See information in english further down)

År 2009 fördes 7-åriga Dominic bort av svensk polis och placerades utan föräldrarnas vetskap eller medgivande i en fosterfamilj. Detta just då för att de valt att hemskola sin son i väntan på en flytt till moderns hemland Indien. (Läs mer info i engelsk text nedan). 4 år senare hålls Dominic fortfarande kvar i en fosterfamilj och föräldrarna har inte fått se honom på två år. Detta är ett av Sveriges i modern tid mest vidriga myndighetsövergrepp och vi – Det svenska folket – begär nu att detta lyfts fram i svensk TV – I Kalla Fakta, Uppdrag Granskning etc. – för Dominics skull, för hans föräldrars skull, för Svenska folkets och våra mänskliga rättigheters skull!

Läs mer om fallet Dominic här – samt se filmklipp från CBN News om fallet: http://aletheia.se/2012/12/17/gotland-omhandertagne-dominic-rattsovergrepp/

Och här! – Agera och