Sekten är värst


Bilden ovan är hämtad ur David Icke´s bok
”Infinite Love Is The Only Truth –
Everything Else Is An Illusion”, illustration Neil Hague

Nu kan det erkännas. Jag har varit medlem i en sekt. Jag har varit det länge, hela livet i princip. På sätt och vis kan man säga att jag föddes in i den sekten. Det är en stor sekt med många medlemmar. Fast de som leder sekten består bara av ett litet fåtal, de flesta blodsbundna till varandra.

Det är också en mycket farlig sekt, med en fast förankrad undergångsmentalitet!

Alla klassiska ingredienser kännetecknar denna sekt. Ledarna håller via ett skikt av människor som står dem närmast resten i schack genom förfinande former av manipulation och hjärntvätt, eller ”mind-control” som det brukar kallas. Det är enkelt, så alla föds in i sekten liksom även deras föräldrar. Sekten har uråldriga anor.

Andra verktyg som används för att hålla sektmedlemmarna under kontroll är påverkan av levnadsmönster. Där ingår bland annat bruket av passiviserande (oftast syntetiska) droger och det pådyvlade bruket av ofta passiviserande teknik som kan brukas i manipulativt syfte. Sektmedlemmarna hålls kort och de allra flesta drillas hårt i illusionen att något annat egentligen sker än just precis det som sker. Och det sker oavbrutet!

Sektens organisationsform är givetvis pyramidal (kommer ni ihåg?) och högst upp finns ledarskapet, vissa är mer kända för medlemmarna,andra är mindre kända. Ledarskapet åtnjuter stora förmåner på sektmedlemmarnas bekostnad, och det är meningen också. Väldigt mycket av olika betingande saker som skulle gjort livet avsevärt lättare för medlemmarna och även berikat deras tillvaro undanhålls medvetet av ledarskapet, ty det tillhör endast dem själva, det är vad de anser.

Livet är svårt och hårt för medlemmarna i denna sekt. Det är dock inte, som de tror, någon naturlag utan en trossats fundamentalt inpräntad i det samlade medvetandet. Av ledarskapet. Ständigt matas medlemmarna med detta tänkande. Ledarskapet söker också ständigt att dela upp medlemmarna i olika fraktioner som ska slåss och träta inbördes. För att rikta bort uppmärksamheten från vad ledarskapet själva håller på med, givetvis.

För att komma närmare målet som är total makt och kontroll över allt och alla för all framtid, pådyvlas då och då medlemmarna olika, av ledarskapet påhittade, hotbilder. Detta är ett mycket vanligt tillvägagångssätt i en sekt. ”Dom där” vill skada sekten på något vis, hävdar ledarskapet och kan till och med iscensätta händelser för att verkligen påvisa att det är så! Då blir den naturliga reaktionen att sektmedlemmarna ropar efter ledarskapets beskydd. Och det kommer. Beskyddet mot dem själva! ”Dom där” kan vara till exempel terrorister!!!

En mycket hårt hållen undergångssekt, som sagt, med flera miljarder medlemmar.

Medlemmarna utgör flertalet, och ledarskapet, eller makteliten om man så vill, utgör fåtalet.
Ändå ser det ut som det gör…
Fascinerande, inte sant?

Jag är inte helt fri från sektens påverkan, måste också erkännas. Men jag gör mitt bästa.
Just nu har jag faktiskt aldrig varit så långt ifrån den. För det är sig själv man måste börja med!

Att syna bluffen! Se bortom illusionen!

I övrigt tänker jag inte uppfinna hjulet två gånger.

Det har skrivits mycket bra om detta, mycket läsvärt som jag rekommenderar att det läses.
Filmer finns också att ladda ner och se på.

Jag ber att få återkomma…

Vänligen följ dessa länkar, läs och begrunda med ett öppet sinnelag:

Vaken.se:Nyvaken

Vaken.se:Grundkurs i politisk Terrorism

Vaken.se: Bankernas Bedrägeri

fler artiklar finns på huvudsidan för vaken.se

Global World

http://www.illuminati-news.com/moriah.htm#1

Se filmer (OBS! Bredband krävs, fast DVD-versioner kan beställas på vaken.se)

Loose Change Second Edition Svensk Text

Alex Jones Terrorstorm

The Capitalist Conspiracy