Sharyl Attkisson: Hur verkliga är fake news?

Sharyl Attkissons definition av fake news eller nyheter att vara vaksam mot passar väl in på svensk massmedia. Det är förvånande att svenskar som enbart får sina nyheter den vägen inte genomskådar vad som pågår. Likformigheten är uppenbar. Samma budskap, samma källor och samma slutsatser. Med andra ord, propaganda.

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here