Sverige ligger snart i världsklass när det gäller att övervaka sin population. Avlyssning av telefon, epost mm samt automatisk analys av datorer för att hitta ”kriminella” element.

Sveriges regering presenterade en omstridd plan för att möjliggöra försvarets underrättelsetjänst att övervaka e-posttrafik och telefonsamtal som passerar landets gränser utan att detta kräver någon form av domstolsbeslut.

Regeringen insisterar bara en bråkdel av den elektroniska kommunikationen kommer att påverkas, men kritiker oroar att programmet, som syftar till att bekämpa terrorism och andra hot mot den nationella säkerheten, är alltför långtgående.

Deras oro liknar den kritik av ett amerikanskt övervakningsprogram inleddes 2001 som övervakar internationella telefonsamtal och e-post till eller från USA som involverar personer som misstänks av regeringen för att ha terrorist kopplingar.

American Civil Liberties Union har stämt National Security Agency förra året på uppdrag av journalister, forskare och advokater som säger att övervakningen har gjort det svårt för dem att göra sitt jobb eftersom de tror många av sina utländska kontakter är troliga mål för denna övervakning.

Det svenska förslaget, som behöver riksdagens godkännande, skulle ge Försvarets radioanstalt (FRA) klartecken att använda så kallad data mining programvara för att söka efter känsliga nyckelord i all telefon och e-postkommunikation som passerar kablar eller sladdar över landets gränser.

Idag kan en