Cyberwar Norden som arena för information och datatrafik

Inom frågan om Gemensam säkerhet har rymden alltmer uppmärksammats som skådeplats för krigföring. Vi frågar oss hur de nordiska ländernas geografiska placering mellan väst och öst används för datatrafik med militära syften och hur information används strategiskt för att forma hotbilder i den väst-östliga relationen. Ulla Klötzer talar om hur vi idag kan definiera fenomenet cyberwar, och hur cyberattacker används bl.a. för att styrka bilden av Ryssland som fiende i finsk och svensk säkerhetspolitik, samt om Stratcoms roll i opinionsbildningen.

Fler videos

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here