HittaWebbhotellet är en jämförelsetjänst för webbhotell på den svenska marknaden. Sedan lanseringen av tjänsten i juni 2018 har webbplatsen sakta, men säkert etablerat ett fotfäste bland de andra aktörerna.

Ambitionen är att bli störst i Sverige för sådana jämförelser säger Alexander M. Sandvik.

Strategin har varit digital marknadsföring, närmare bestämt sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimization eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer.

Att arbeta med SEO kräver att du har tålamod och ett långsiktigt tänk, men lyckas du väl kan det innebära en stadig volym av användare för flera år att komma.

Viktigt att veta är att du får räkna med runt 12 månader för en nystartad webbplats att nå sin målposition om ditt SEO arbete utförs på ett korrekt sätt.

Givetvis kan det ta kortare tid eller längre tid beroende på vilken nisch du arbetar i och hur stor konkurrensen är för de sökord du vill synas på.

Ett tips som jag kan ge för dig som vill synas i det organiska sökresultatet är att knyta kontakter med andra i samma nisch. Ett sätt att göra detta på är att gästblogga på andra webbplatser som är relevanta till din nisch.

Vidare när det kommer till att synas högt upp på Google handlar det om användare upplevelsen.

För att klargöra: När jag talar om en användarupplevelse syftar jag främst på följande:

  1. Webbdesignen
  2. Ditt innehåll
  3. Navigeringen
  4. Hastigheten på hemsidan
  5. Hastigheten på ditt webbhotell

Så drar du nytta av din webbdesign i sökresultatet
Det är allmänt känt att högre placeringar ger dig en bättre ”Click Through Rate” (CTR)

Därför vill du givetvis ha plats ett.

Men låt säga att du har en oerhört bristfällig webbdesign, som bidrar till en låg konverteringsgrad. Då kommer du gå miste om många potentiella kunder.

Är webbdesignen så dålig att du knappt konverterar kan en hemsida teoretiskt sätt vara mer lönsam på samma sökord på plats två, tre eller fyra.

Vidare kan din SEO påverkas negativt om du har en hög ”bounce rate” och låg tid per användare.

Ditt innehåll påverkar användarupplevelsen
Att skriva en text som är underhållande, så väl som besvarar den fråga personen ifråga undrar över är inte lätt, men nödvändigt för att lyckas med SEO arbetet. Mina bästa tips för att skriva bra innehåll innefattar givetvis att texten inte har stavfel, eller grammatiska fel som genomsyrar hela artikeln.

Därefter handlar det om att se vad dina fem konkurrenter skriver om, många gånger kan du finna att de är som komplement till varandra detta ger dig då en fantastisk möjlighet att skriva en artikel som belyser allt på en och samma plats. Denna strategi har jag personligen använt för många av mina artiklar som har placerat sig på topp tre i SERPEN.

Navigering på webbplatsen
Detta blir allt viktigare ju större din webbplats blir.

Tumregeln här är att, om dina användare enkelt kan navigera runt din webbplats så kan även Google göra det.

Hastigheten på hemsidan och webbhotellet
Precis som behandlat ovan, är ”Bounce rate” och tid per användare på din hemsida en SEO faktor. Har du då en långsam hemsida, kommer de allra flesta gå tillbaka till sökresultatet och välja en annan hemsida, det gäller även om det tar flera sekunder innan hemsidan visas.

Därför är det viktigt att ha ett snabbt webbhotell samt en väl optimerad hemsida.