Tidigare har banker tagit ut minusränta från sparare som haft över 100 000 euro på kontot. Nu inför dock flera tyska banker minusränta också för småsparare från den första insatta euron, och nationalekonomer gissar att andra banker kan komma att följa samma trend.

En mindre bank utanför München planerar exempelvis att ta ut minusränta på 0,5 procent på alla nya sparkonton och en bank i östra Tyskland har redan infört en liknande policy. Med andra ord kommer sparare få betala för att ha sina medel på sådana konton.

Enligt Bloomberg funderar dessutom en tredje bank på om det är möjligt att ta ut högre minusränta än så. Anledningen man hänvisar till är att långivare förbereder sig för en längre period av negativa räntor och att Europas ekonomiska tillväxt håller på att saktas ner.

Läs mer på nyadagbladet.se, Tyska banker inför minusränta för småsparare