Förespråkare för genmodifierade grödor (GMO) vill att du ska tro att det inte är något konstigt med GMO och att människor har korsavlat och “modifierat” mat i århundraden. Sanningen är att genmanipulerade frön och mat som skapats i laboratorier är mycket annorlunda jämfört med traditionella hybridgrödor. Faktum är att att GMO bara funnits i några årtionden. Genmodifierade grödor hade aldrig blivit godkända i USA om inte det stora  bioteknikföretaget i St. Louis, Monsanto, hade bedrivit en intensiv lobbying-kampanj.

AltHealthWorks rapporterar att fyra direktörer från Monsanto besökte Vita huset 1986 för att träffa dåvarande viceprecidenten George H. W. Bush med syftet att vinna en värdefull allierad i världens mäktigaste regering. Även om president Ronald Reagan fortfarande hade två år kvar av sin andra mandatperiod så trodde många redan då att att Bush den äldre skulle satsa på att bli president år 1988.

 

En avreglerande president
Reagan var känd för många bedrifter: förbättring av ekonomin, stärkandet av militären och den bestämda hanteringen av Sovjetunionen, vars makt och inflytande höll på att minska. Reagan var även en förespråkare för att avskaffa regler: om det fanns något han kunde göra för att hjälpa affärsvärlden, industrin och ekonomin i allmänhet, så gjorde han det. In trädde Monsanto, ett företag som ville vara med i den stora avregleringen.

Ett år senare svalde Bush betet och besökte företagets huvudkontor för ett medie-event som innebar tid på tu man hand med företagsrepresentanter och vetenskapsmän. Monsantos representanter ville att Bush skulle hjälpa dem att få ut deras farligt otestade GMO-produkter på marknaden. Bushs respons innebar starten på en okunnig och lyckligt ovetande politisk kultur som tillåtit Monsantos kontroversiella “frankensteingrödor” att spridas mer eller mindre obehindrat sedan dess.

Företaget riskerade tiotals miljoner dollar och var tvungna att ta sig igenom ett antal svårigheter medan Jordbruksdepartementet gick igenom sin godkännandeprocess. Monsanto befann sig i en svår situation år 1987. Företaget ville desperat börja testa sina genmodifierade grödorpå en gård i Illinois, men behövde Jordbruksdepartementets godkännande för att kunna gå vidare.

I början var Monsantos chefer nöjda med att i