Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hävdar att IARC:s cancerklassning av strålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande” betyder motsatsen att ”det inte är troligt” att strålningen orsakar cancer. Tväromtolkningen gjordes först av mobilindustrins lobbyorganisation, Mobile Manufacturers Forum som Ericsson sponsrar.

SSM:s tjänsteman Torsten Augustsson, som har en bakgrund inom Ericsson, påstår att ”möjligen cancerframkallande” skulle betyda motsatsen att ”det inte är troligt” att strålningen orsakar cancer samt att det är ”den svagaste misstankegraden”. Påståendet gjordes bland annat i Skolvärlden våren 2014.

Möjligt betyder inte ”inte troligt”

IARC:s bedömningssystem kan liknas vid en trappa med fem steg där högsta cancerklassen är klass 1 ”cancerogen för människor”, därefter två delklasser: klass 2A ”troligen cancerframkallande” och klass 2B ”möjligen cancerframkallande”. Därefter kommer klass 3 ”inte möjligt att bedöma” och så den lägsta klassen klass 4 ”troligen inte cancerframkallande”.

IARC:s klassningssystem

IARC klasser

Ämnen eller faktorer tas upp till bedömning och granskas ingående av IARC med hjälp av externa experter först efter att ämnet eller faktorn redan före granskningen uppfyller kriteriet att det finnsmisstanke om att ämnet kan orsaka cancer. [1]

Som framgår av tabellen är både 3 och 4 lägre (svagare) klassningar än 2B. Klass 4 som är den lägsta klassningsgraden betyder dessutom det som SSM påstår att klass 2B skulle betyda ”Troligen inte cancerframkallande”.

SSM:s omtolkning av cancerklassningen

SSM IARC tolkning

Den felaktiga tolkningen har upprepats flera gånger av SSM:s företrädare bland annat i kommunikation med allmänheten och journalister.

 

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se